Med anledning av medieuppgifter om fejkade anställningar

SR P4 Örebro och Ekot rapporterar idag om misstänkt handel med uppehållstillstånd genom missbruk av arbetskraftsinvandring inom personlig assistans.

Med anledning av detta har Branschorganisationen KFO Personlig Assistans tagit kontakt med Migrationsverket för att få mer kunskap om problemet. Vi kommer också inom kort att träffa Migrationsverket för att diskutera om det finns något ytterligare vi som branschföreträdare kan göra för att motverka missbruk av detta slag.

Uppgifterna kommer från SR P4 Örebro som granskar assistansbranschen.

Under 2018 beviljade Migrationsverket 257 personer arbetstillstånd inom kategorin skötare, vårdare och personliga assistenter. Ställt mot de totalt 20 841 arbetstillstånd som beviljades under 2018 utgör detta drygt 1 procent vilket är mindre än den personliga assistansens andel av den totala arbetsmarknaden.

- För alla enskilda och organisationer som har ett seriöst intresse av personlig assistans är varje form av missbruk förstås ett problem. Dels för att det riskerar att underminera förtroendet för den personliga assistansen och branschen, dels för att det snedvrider konkurrensen. Men framför allt för att det ytterst kan gå ut över assistansberättigade som riskerar att inte få sina behov tillgodosedda, säger Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO

För KFO Personlig Assistans är det helt fundamentalt att värna förtroendet för den personliga assistansen. Medlemmar inom KFO Personlig Assistans är också förpliktade att följa våra etiska riktlinjer som bland annat innehåller krav på att tillämpa god arbetsgivarsed och att motverka mutor och korruption. En medlem som bryter mot de etiska riktlinjerna kan uteslutas av KFO.

Henrik Petrén

Titel
Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Telefonnummer
08-702 54 07
E-postadress
Uppdaterad
den 1 november, 2022