Information om ersättning för skyddsutrustning

[UPPDATERAD 20201201] Assistansanordnare kan nu få ersättning för merkostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter. Regeringen har fattat beslut om en förordning som innebär att ansökningar kan göras till Försäkringskassan som handlägger och beslutar.

KFO Personlig Assistans har sedan tidigt i somras arbetat enträget för att även assistansanordnare ska kunna få ersättning för sina merkostnader på grund av covid-19. För en månad sedan presenterade regeringen äntligen ett förslag om ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter. Förslaget gick ut på en snabb remiss. KFO Personlig Assistans välkomnar att assistansanordnare nu kan få ersättning för vissa merkostnader men har också uppmärksammat regeringen på en rad brister i förslaget. Här kan du läsa vårt remissyttrande.

Regeringen har nu fattat beslut om en förordning som ger rätt till ersättning för skyddsutrustning med upp till 5 000 kronor för varje person som har assistansersättning. Ersättningen gäller kostnader som har uppkommit under perioden 1 februari-30 november 2020. Ansökningar om merkostnadsersättning kan göras från den 1 december till den 15 december.

All information om ansökan och ansökningsblankett finns hos Försäkringskassan.