Information om ersättning för skyddsutrustning

[UPPDATERAD 20210414] Assistansanordnare kan nu få ersättning för merkostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter. Regeringen har fattat beslut om en förordning som innebär att ansökningar kan göras till Försäkringskassan som handlägger och beslutar.

Fremia Personlig Assistans har sedan tidigt sommaren 2020 arbetat enträget för att även assistansanordnare ska kunna få ersättning för sina merkostnader på grund av covid-19. Till slut presenterade regeringen äntligen ett förslag om ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter. Förslaget gick ut på en snabb remiss. Fremia Personlig Assistans välkomnar att assistansanordnare nu kan få ersättning för vissa merkostnader men har också uppmärksammat regeringen på en rad brister i förslaget. Här kan du läsa vårt remissyttrande.

Regeringen har fattat beslut om en förordning som ger rätt till ersättning för skyddsutrustning med upp till 5 000 kronor för varje person som har assistansersättning. Ersättningen gällde ursprungligen kostnader som har uppkommit under perioden 1 februari - 30 november 2020. Ansökningar om merkostnadsersättning för den perioden kunde göras från den 1 december till den 15 december 2020.

Regeringen har därefter fattat två beslut om att förlänga ersättningsperioden för skyddsutrustning. Det gäller merkostnader som har uppstått under tiden 1 december 2020 - 30 juni 2021. Assistansanordnare kan för den förlängda perioden ansöka om och beviljas ersättning för skyddsutrustning med totalt upp till 3 500 kronor för varje person som har assistansersättning

All information om ansökan och ansökningsblankett finns hos Försäkringskassan.