Riksdagen blundar för assistanskris

Sju svåra år för den personliga assistansen. Sedan 2014 har assistansersättningen urholkats jämfört med ökade lönekostnader. Riksdagens budgetbeslut för 2020 innebär inte den förändring som krävs för att garantera de assistansberättigade en långsiktigt uthållig och kvalitativ assistans.

När riksdagen imorgon debatterar och fattar beslut om assistansersättningens storlek för 2020 är det endast Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som föreslår en uppräkning som ligger i nivå med de avtalade löneökningarna. Regeringen och övriga partier anser att assistansersättningen endast ska räknas upp med 1,5 procent vilket innebär att nästa år blir det sjunde i följd med en real urholkning av assistansersättningen.

I reda pengar innebär det att varje beviljad assistanstimme kommer att ersättas med 304:30 kronor. Assistansersättningen är den enda intäkten assistansanordnarna har. Den ska utöver lön till den personliga assistenten räcka till kostnader för rekrytering, introduktion, utbildning, arbetsmiljöarbete, personalmöten, lokalkostnader, försäkringar, administration etc.

Många assistansanordnare arbetar redan idag med obefintliga marginaler. När Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar tidigare i år svarade på en enkätundersökning uppgav nära hälften att verksamheten klarar sig i max två år till med nuvarande förutsättningar. Tre av fyra assistansanordnare har redan tvingats göra neddragningar på grund av den tuffa ekonomiska situationen.

Majoriteten av riksdagspartierna blundar uppenbarligen för den kris som är högst konkret för majoriteten av assistansanordnarna. Det är inte hållbart och de som ytterst drabbas är naturligtvis de assistansberättigade som för varje år ser möjligheterna till en kvalitativ personlig assistans krympa.

För Branschorganisationen KFO Personlig Assistans är frågan om assistansersättningen av största betydelse. Vi förväntar oss att primärt regeringen och januaripartierna snarast tar ansvar för sitt löfte att ”säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet” som det står i Januariöverenskommelsen. För detta krävs en assistansersättning som ger utrymme för såväl marknadsmässiga löner som övrigt kvalitetsarbete. Budgetbeslutet som riksdagen fattar imorgon är inte i linje med det löftet och innebär ett svek mot alla de personer som har behov av en fungerande personlig assistans.

Fotnot: För tre veckor sedan fattade riksdagen beslut om ramarna för de 27 utgiftsområdena i statens budget. Imorgon fattar riksdagen beslut om fördelningen av budgeten inom utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg där bland annat assistansersättningen ingår.