Regeringen tillsätter ny utredning av vissa assistansfrågor

- men den viktiga frågan om integritetskänslighet för grundläggande behov berörs inte

Regeringen har beslutat om direktiv till en ny utredning som ska se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas samt göra en översyn av föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans.

Till särskild utredare har regeringen utsett Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten och tidigare Barnombudsman. Utredningen, som är en del av Januariöverenskommelsen, ska vara klar senast den 23 mars 2021.

- Vi hoppas förstås att den här utredningen ska kunna lösa några av de problem som finns idag när det gäller inte minst barns rätt till personlig assistans, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Men tyvärr kommer inte heller denna utredning att gå till botten med det största problemet, nämligen Försäkringskassans och domstolarnas inskränkta bedömning av vad som räknas som grundläggande behov i den personliga assistansen.

Utredningens uppdrag presenterades först i ett pressmeddelande. Direktiven till utredningen kan läsas här.

- Socialministern säger i pressmeddelandet att det är en prioriterad fråga för regeringen att stärka rätten till personlig assistans. Men jag konstaterar att frågan inte är mer prioriterad än att regeringen även fortsättningsvis är beredd att godta det hårt kritiserade integritetskänslighetskriteriet som är den viktigaste orsaken till att antalet assistansberättigade har minskat med mer än 10 procent under de senaste åren, säger Henrik Petrén.