Dina kollektivavtal

Anpassade villkor för din verksamhet.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund och är kärnan i den arbetsgivarservice vi ger dig som medlem. Här hittar du dina kollektivavtal.

Vad är speciellt med våra kollektivavtal?

Som medlem i Fremia omfattas din verksamhet av ett eller flera kollektivavtal som vi tecknar med berörda fackliga organisationer.

Kollektivavtalet ger dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.