Pension och försäkring för sommarjobbare

Under sommaren anställer många av Fremias medlemmar feriearbetande ungdomar. När det gäller pension och försäkring skiljer sig inte feriearbetare från andra anställda.

Det innebär att feriearbetare:

  • omfattas av det kollektivavtalade försäkringsskyddet, som arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen.
  • ska anmälas månadsvis till Pensionsvalet om de räknas som arbetare.
    Om de inte fyllt 22 år tjänar de inte in någon tjänstepension, men övriga försäkringspremier debiteras.
  • ska anmälas månadsvis till Collectum om de räknas som tjänstemän. Dessutom ska deras lön ingår i den lönesumma som årligen rapporteras till Folksam. Om du som arbetsgivare har TGL-försäkringen i annat bolag än Alecta behöver du även rapportera feriearbetarna dit. Den som inte fyllt 25 år tjänar inte in någon tjänstepension, men övriga försäkringspremier debiteras.

Grupplivförsäkringen gäller enbart anställda som fyllt 18 år. Ersättning från arbetarnas avtalsgruppsjukförsäkring AGS betalas ut först sedan man varit anställd i 90 dagar, vilket i praktiken gör att den sällan blir aktuell för feriearbetare.