Ej uttagen arbetstidsförkortning

Kompletterande överenskommelse med Handelsanställdas förbund

Anställda som omfattas av kollektivavtalen Lager och logistik har rätt till förkortad arbetstid. Men ibland händer det att det inte varit möjligt att ta ut sina lediga timmar under året. Så här gör du om någon fortfarande har timmar kvar.

Enligt Lager- och logistikavtalet ska heltidsanställda få möjlighet till 32 timmars arbetstidsförkortning per kalenderår. För deltidsanställda gäller antalet timmar i proportion till sysselsättningsgraden.

Timmarna för arbetstidsförkortningen ska du spara i en individuell tidbank som justeras i takt med att de används. Om en anställd inte haft möjlighet att ta ut sina timmar som ledig tid har hen rätt att få ersättning för dem. De kvarvarande timmarna omvandlas till pensionspremie som du betalar in till GTP-pension senast den sista februari.

Inbetalningen till GTP är möjligt att göra först efter att en anställd har fyllt 22 år. Därför har Fremia och Handelsanställdas förbund enats om att anställda som är under 22 år och som inte haft möjlighet att ta ut sin ledighet i stället ska få ersättning utbetald i form av lön.

Relaterat innehåll