Fördjupning om tingsrättsdom gällande gränsen mellan ideell och anställd

Processjurist Veronica Johanssons fördjupade kommentar om domen.

Tvisten som gällde gränsen mellan ideellt arbete och lönearbete och hade kunnat medföra tuffa konsekvenser för det svenska civilsamhället. Fremias processjurist Veronica Johansson ger en fördjupad kommentar om domen, som kom strax före årsskiftet.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.