Frågor och svar om den målstyrda arbetstiden i avtalet

Ditt nya avtal

Fremia, Akademikerförbunden och Unionen träffade den 7 januari ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom ideella organisationer. Avtalsperioden är 28 månader och gäller från och med den 1 januari 2021 – 30 april 2023. Här följer frågor och svar kring den målstyrda arbetstiden i avtalet.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.