Förenklad admi­ni­stra­tion av tjänste­pension för folk­rörelse­organi­satio­ner och Hyresgäst­före­ningen

Från och med den 1 april förenklar vi administrationen av tjänstepensionen för folkrörelseorganisationer och Hyresgästföreningen. Det blir den andra förändringen på kort tid. Den kommer att leda till minskad administration för dig som arbetsgivare och mindre skillnader mellan äldre och yngre tjänstemän.

Innehåll
Vad du bör veta
Vad du måste göra
Mindre skillnader mellan olika grupper av tjänstemän
Inga tjänstemän ska anmäla till AFA försäkring från den 1 april
Du som rapporterat alla tjänstemän oavsett ålder till GTP
KFO lönehandläggare

Vad du bör veta

Vem påverkas?

Den här förändringen berör dig som är medlem i KFO och omfattas av följande avtalsområden.

  • 0349, 0350, 0353, 0354: Hyresgästföreningen.
  • 0361: Folkrörelseavtal, Handelsanställdas förbund.
  • 0364: Folkrörelseavtal, Akademikerförbunden.

Observera att ändringen alltså inte berör 0330 Handels tjänstemän.

Ändringen berör inte heller arbetaravtalen mellan KFO och LO-förbunden. Arbetare ska fortsatt rapporteras till Pensionsvalet som de alltid gjort.

Vad händer?

Arbetsgivarföreningen KFO har nått en överenskommelse med samtliga arbetstagarparter inom folkrörelsen och Hyresgästföreningen om en gemensam lösning för alla tjänstemän som är födda 1981 och senare.

Det innebär förenklad administration för dig som arbetsgivare och även mindre skillnader mellan äldre och yngre tjänstemän. Det innebär också att grupplivförsäkringen byter namn, från AGL till TGL, och att övertaliga medarbetare får omställningsstöd via Trygghetsrådet TRS.

Förändringen innebär att de tjänstemän som börjar att omfattas av ITP 1 ska ha sjuklön och föräldralön enligt kollektivavtalet igen. Dessa tjänstemän ska inte längre rapportera sjukdom eller föräldraskap till AFA Försäkring. De hanteras nu åter på samma sätt som före årsskiftet och på samma sätt som KTP 2:orna.

Tjänstepensionen för tjänstemän födda 1980 och tidigare påverkas inte av denna förändring. Arbetarna berörs inte heller.

När händer det?

Ändringen träder i kraft från den 1 april 2020.

Anställda får nya placeringsalternativ

Alla tjänstemän som idag omfattas av GTP i avtalsområden 0349, 0350, 0353, 0354, 0361, 0364 kommer från 1 april 2020 i stället att omfattas av ITP 1.

Dessa tjänstemän får välja nya placeringsalternativ för sin tjänstepension. Den extra administration detta innebär för de anställda uppvägs av en på lång sikt bättre lösning.

Tjänstemän som omfattas av KTP 2 påverkas inte av förändringarna när det gäller tjänstepensionen. Arbetarna påverkas inte överhuvudtaget.

Vad du måste göra

Sluta med Pensionsvalet och börja med Collectum för tjänstemän

  • Från och med 1 april ska du inte längre rapportera några tjänstemäns löner till Pensionsvalet. Från detta datum ska du i stället rapportera löner till Collectum för dem som är födda 1981 och senare.
  • Arbetarna ska du även i fortsättningen rapportera till Pensionsvalet.

Undantag för de som är sjukskrivna den 1 april

De som är sjukskrivna den 1 april ligger kvar i GTP tills de blir helt friska. Då börjar du rapportera dem till Collectum.

Kolla om du har pensioneringsavtal med Collectum

De tjänstemän som du idag rapporterar till GTP via Pensionsvalet ska från och med april månads lön i stället rapporteras till Collectum.

Några arbetsgivare på dessa avtalsområden har redan avtal (så kallat pensioneringsavtal) med Collectum. Om det gäller dig får du bara folkrörelseavtalet tillagt som nytt avtal hos Collectum. Eftersom tillägget av folkrörelseavtalet oftast innebär att du har försäkrade i avtal med olika bestämmelser om Deltidspensionspremie/Flexpension kommer Collectum att meddela dig när pensioneringsavtalet är anpassat för detta och hur du rapporterar de försäkrade på rätt avtal.

En del arbetsgivare saknar pensioneringsavtal med Collectum. Om du hör till dem, och har rapporterat till KFO att du har minst två anställda, kommer du att få ett avtal av Collectum med e-post. För dig som inte har någon e-post registrerad hos KFO kommer avtalet med vanlig post. Fyll i, skriv under och returnera, så kan du sedan registrera dig hos Collectum, och börja rapportera löner dit. Collectum gör utskicket under vecka 19.

Om du inte fått någon information, men har anställda tjänstemän du ska rapportera, kan du själv ladda ner avtalet från Collectums webbplats, fylla i och skicka in till Collectum.

Ersättning enligt kollektivavtal istället för från AFA Försäkring

Dina tjänstemän som idag omfattas av GTP ska, vid sjukledighet och föräldraledighet som inleds från och med 1 april, inte längre ansöka om ersättning hos AFA försäkring. De får i stället ersättning i form av sjuklön eller föräldralön enligt kollektivavtalet.

Arbetarna ska även i fortsättningen ansöka om ersättning från AFA försäkring vid sjukdom och föräldraledighet.

Extrapremie för dem som inte fått GTP

Om du har några tjänstemän som du inte rapporterat till Pensionsvalet för perioden januari-mars, till exempel för att de uppgivit att de är medlemmar i ett akademikerförbund eller i Journalistförbundet, ska du göra en extra premieinbetalning till ITP 1. Storleken på denna engångspremie motsvarar det som skulle ha satts av om tjänstemannen omfattats av GTP under januari, februari och mars 2020.

Mindre skillnader mellan olika grupper av tjänstemän

Förändringen den 1 april innebär att du som arbetsgivare inte längre behöver hålla reda på i vilket fackförbund tjänstemannen är medlem. Samma regler gäller för alla oavsett facklig tillhörighet.

Du behöver inte heller längre göra skillnad utifrån födelseår när det gäller sjuklön och föräldralön. Samma regler gäller för alla tjänstemän från och med den 1 april oavsett vilket år de är födda.

Inga tjänstemän ska anmäla till AFA försäkring från den 1 april

Från och med den 1 april ska alla tjänstemän som påbörjar sjukledighet eller föräldraledighet ha sjuklön och föräldralön enligt kollektivavtalet igen. Precis på samma sätt som gällde före årsskiftet och som gäller idag för dem som omfattas av KTP 2.

Ingen tjänsteman ska alltså ansöka om ersättning från AFA försäkring om hen blir sjuk- eller föräldraledig från och med 1 april. Det är bara arbetarna som ska göra det.

Du som rapporterat alla tjänstemän oavsett ålder till GTP

Några arbetsgivare har en pensionslösning som innebär att alla tjänstemän oavsett födelseår ska rapporteras till GTP. Man har alltså ingen rapportering till KTP 2 i Folksam.

Om du tillhör dem rapporterar du framöver alla dina tjänstemän till Collectum.

KFO lönehandläggare

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för lönehandläggare. Där får du kontakt med kollegor som också hanterar löner och pensioner.

Fredrik Mandelin

Titel
Pensions- och försäkringsexpert
Telefonnummer
08-702 54 26
E-postadress
Uppdaterad
den 20 februari, 2023