Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamheter: Uppdaterat kollektivavtal

Ditt kollektivavtal består av många olika överenskommelser som med jämna mellanrum behöver ses över och skrivas igenom. Nu har ditt kollektivavtal för tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamheter uppdaterats.

Kollektivavtalet för tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamheter förhandlas med Vision, SRAT och Tjänstetandläkarna. Det nya avtalet gäller från och med den 1 juni 2019 och tillsvidare.

De viktigaste nyheterna är

  • förändringar kring arbetstid,
  • sammanträdesersättningen försvinner,
  • förändringar i sjuklön gällande justering av prisbasbelopp och införande av karensavdrag,
  • förändringar i föräldralön som utges under 120 dagar om anställningen varat i minst två år och
  • förändringar kring anställningens upphörande med borttagen hänvisning till KTP-planen med hänvisning till ordinarie pensionsålder. 

Övriga ändringar

I övrigt har redaktionella justeringar genomförts med anledning av tillkommande tjänstepension ITP med följdändring att hänvisningar till tjänstepension KTP tas bort.

KTP-planen kvarstår för de arbetstagare som omfattas av KTP-planen vilket innebär att för tjänsteman född 1980 eller tidigare gäller KTP-planen om arbetsgivaren blivit medlem i KFO före den 1 januari 2019. Annars gäller ITP-planen.

Jasmina Helander

Titel
Förhandlingschef välfärd
Telefonnummer
08-702 54 18
E-postadress
Uppdaterad
den 20 februari, 2023