Avtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund klart

Arbetsgivarföreningen KFO och Lärarnas samverkansråd har träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för 2018 och 2019. Lönerna ska justeras retroaktivt från den 1 september 2018.

Det nya avtalet gäller från och med den 1 september 2018 till och med den 31 augusti 2020.

Löneavtalet i korthet

Lönerna höjs den 1 september 2018 respektive den 1 september 2019. Löneavtalet innehåller inga centralt fastställda siffror på löneökningarna. Dessa bestäms av arbetsgivaren i dialog med medarbetarna på samma sätt som under de två senaste åren.

Löneavtalet bygger på samma principer som tidigare varför ni kan genomföra lönerevision precis som tidigare. Du hittar det nya löneavtalet på sid 40 i texten för avtal nr 3110.

Parterna är medvetna om att lönerevisionen, och att meddela ny lön senast den 30 september 2018, kan vara svårt att hinna med att genomföra, men bör genomföras så snart som möjligt. Lönerna ska justeras retroaktivt från den 1 september 2018 respektive 2019.

Om allmänna villkor

Parterna höjer ersättningen vid lägerskolverksamhet till 440 kr från och med den 1 september 2018. (§ 5 Mom 3.)

Avtalet tillförs även en regel om att man kan betala ut semesterlön vid årets slut om semestern inte har kunnat tas ut under året och inte heller kan sparas. (§ 9 Mom 7.)

I övrigt är de allmänna villkoren oförändrade.

Avtalet uppdateras

Samtliga parter kommer att uppdatera kollektivavtalet. En uppdaterad version av avtal 3110 finns här.

Har du frågor om avtalet?

Välkommen att höra av dig till mig.