Avtalsförhandlingar med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Vi avvaktar att lärarfacken ska återkomma med besked om det förslag till nytt avtal som tagits fram.

De kommer med största sannolikhet att kunna ge besked den 14 september om avtalet är klart eller inte. Lönerna ska ökas från och med den 1 september och ni ska senast den 30 september ha gett era medarbetare som är medlemmar i något av lärarfacken förslag till ny lön. Med hänsyn till att avtalet är klart så sent så är parterna medvetna om att det kan vara svårt att hålla tidsgränsen den sista september. Om lönesamtalen och besked om ny lön sker senare så är fortfarande avsikten att den ska utbetalas retroaktivt från den 1 september. Vi återkommer med information så snart vi fått besked från facken och då även med en närmare genomgång av det nya avtalet.

Frågor

Frågor besvaras av Gunnar Järsjö, tel 08 702 54 19, Kamilla Rosendahl, tel 08-702 54 12 och Christer Johansson, tel 08 702 54 13.