Avtalsförhandlingar med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Avtalsförhandlingar med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i augusti.

Vi har satt ut förhandlingsdagar med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till den 14, 20 och 21 augusti. Utgångspunkten är att kunna slutföra förhandlingarna så snabbt som möjligt. Vi återkommer med information under augusti. Kollektivavtalet löper ut den 31 augusti 2018 och lönerevision sker per den 1 september.