Växlade avtalskrav mellan Svensk Handel och Handels

Den 26 januari har Svensk Handel och Handelsanställdas förbund utväxlat sina avtalskrav.

Handels kräver löneökningar med 750 kronor i månaden, förbättrad pensionslösning och fler semesterdagar.

Handels krav i övrigt är bland annat:

  • Turordningsregler ska gälla oavsett om du blir uppsagd, omplaceras till tjänst med lägre sysselsättningsgrad eller vid omreglering av sysselsättningsgrad. Det ska även vara möjligt att tack nej till ett erbjudande utan att förlora sin plats i turordningen.
  • Heltid ska vara norm.
  • Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.
  • Skärpa avtalets regler om anlitande av bemanningsföretag och entreprenad (Partihandelavtalet)
  • Arbetstidsförkortning (Partihandelsavtalet)

Svensk Handels viktigaste krav i avtalsrörelsen är att det sk märket ska gälla även för handeln, frysta ingångslöner  samt  ett modernt Parti- och E-handelsavtal för både företag och medarbetare.

KFO utbyter sina avtalskrav med Handelsanställdas förbund den 14 mars.

Uppdaterad
den 15 mars, 2017