Tillämpningar av kollektivavtal för stormarknader

Nu finns tillämpningar av det nya kollektivavtalet avseende stormarknader på webben.

Lön

Avtalsperiod: 1 april 2017 – 31 mars 2020

Datum för avtalets tecknande: 12 april 2017

Lönerevision: 1 april 2017, 1 april 2018, 1 april 2019

2017 års lönerevision

Total höjning: 515 kr (3,10 kr/timme)

Generellt utrymme: 309 kr (1,86 kr/timme)

Lokalt utrymme: 206 kr (1,24 kr/timme)

Förhandlingsordning:

Tidtabell

Besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarna lämnas till arbetsgivaren senast den 28 april 2017. Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 19 maj  2017 begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt.

Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast den 11 augusti 2017.

Om de centrala parterna inte kan nå någon överenskommelse ska utrymmet utgå generellt.

Höjning av löner i samtliga lönegrupper: 515 kr

Ny lägstlön:

lönegrupp 1: 20 470 kr

lönegrupp 2: 23 058 kr

lönegrupp 3: 23 190  kr

Fullständiga tillämpningar av kollektivavtalet finns under Relaterade dokument nedan samt under Avtal & mallar, logga in för att ta del av informationen.