Tillämpningar av kollektivavtal för butiksanställda

Nu finns tillämpningar av det nya kollektivavtalet för butiksanställda publicerade på webben.

Lön

Avtalsperiod: 1 april 2017 – 31 mars 2020

Datum för avtalets tecknande: 12 april 2017

Lönerevision: 1 april 2017, 1 april 2018, 1 april 2019

2017 års lönerevision

Total höjning: 515 kr (3,10 kr/timme)

Generellt utrymme: 309 kr (1,86 kr/timme)

Lokalt utrymme: 206 kr (1,24 kr/timme)

Förhandlingsordning:

Tidtabell

Besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarna lämnas   till arbetsgivaren senast den 28 april 2017. Part som önskar förhandla om   fördelning ska senast den 19 maj 2017 begära förhandling hos den andra   parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt.

Begäran om central förhandling ska vara motparten   tillhanda senast den 11 augusti 2017.

Om de centrala parterna inte kan nå någon överenskommelse   ska utrymmet utgå generellt.

Höjning av lägstlöner fr o m 18 år: 515 kr

Höjning av lägstlöner 16 och 17 åringar: 258 kr

Ny lägstlönetabell:

Ålder             Kr/mån         Kr/tim

16 år              13 526           81:48

17 år              13 932           83:93

18 år              20 469           123:31

19 år              20 949           126:20

Fullständiga tillämpningar av kollektivavtalet finns under Relaterade dokument nedan samt under Avtal & mallar, logga in för att ta del av informationen.

Uppdaterad
den 30 oktober, 2018