Nytt hängavtal för träindustrin

Avtalen mellan GS-facket och Trä- och möbelföretagen (Träindustriavtalet) gäller mellan 1 april 2017 och 31 mars 2020.

För er som har hängavtal

Vissa av KFOs medlemmar har hängavtal på träindustriavtalet. Överenskommelsen finns som försättsblad i kollektivavtalet (avtalsnummer 045) på KFOs webbplats. Tänk på att du måste logga in för att kunna ta del av dokumentet.

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på KFOs webb.

Frågor

För frågor kontakta Magnus Lindström, avtalsansvarig på telefon 08-702 54 35 eller e-post magnus.lindstrom@kfo.

Uppdaterad
den 31 oktober, 2022