Nytt hängavtal för Hotell- och restaurangtjänstemän

Avtalet gäller från den 1 juni 2017 till och med 31 maj 2020.

Visita och Unionen har träffat överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor för Hotell- och restaurangtjänstemän.

För er som har hängavtal

Vissa av KFOs medlemmar har hängavtal för Hotell- och restaurangtjänstemän. Överenskommelsen finns som försättsblad till kollektivavtalet (nr 0262) på KFOs webbplats. Tänk på att du måste logga in för att kunna ta del av dokumentet.

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på KFOs webbplats.

Frågor

För frågor kontakta Hans-Erik Stierna på 08-702 54 28 eller hans-erik.stierna@kfo.se.