Nytt hängavtal för hotell- och restauranganställda

Visita och Hotell och Restaurangfacket har träffat överenskommelse om löner och allmänna villkor för Gröna Riksavtalet.

Kollektivavtalet gäller för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. 

För er som har hängavtal

Vissa av KFOs medlemmar har hängavtal för hotell- och restauranganställda. Överenskommelsen finns som försättsblad till kollektivavtalet (nr 176) på KFOs webbplats. Tänk på att du måste logga in för att kunna ta del av dokumentet.

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på KFOs webb.

Frågor

För frågor kontakta Hans-Erik Stierna på 08-702 54 28 eller hans-erik.stierna@kfo.se.

Uppdaterad
den 31 oktober, 2022