Nytt hängavtal avseende Depåavtalet

Avtalet gäller från och med 1 juni 2017 till och med 31 maj 2020.

Petroleumbranschen och Svenska Transportarbetareförbundet har förhandlat fram ett nytt avtal för distributions-, lager- och fabriksarbete mm vid oljedepåer, gasdepåer, lager, förråd, smörjoljefabriker mm inom petroleumbranschen. Avtalet är treårigt och gäller mellan 1 juni 2017 och 31 maj 2020.

Nyheter i avtalet

  • Arbetstagare som omplaceras till en identisk tjänst som tidigare men med lägre tjänstgöringsgrad har rätt till en omställningstid som motsvarar arbetstagarens uppsägningstid.
  • Storhelgs ob-tid omfattar även julafton.
  • Bilaga 10. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i företgen, § 6, har tillförts följande text: Där så är praktiskt möjligt bör alla anställda ha tillgång till företagshälsovård. Arbetsmiljön regleras i bl.a. Arbetsmiljölagen. Det enskilda Depåföretaget har ansvar för arbetsmiljöarbetet. Inom avtalsområdet förekommer hälsofarliga ämnen varför parterna rekommenderar att anställda som i sitt arbete handskas med dessa ämnen erbjuds en årlig hälsoundersökning.

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se