Nytt hängavtal avseende dagspress

Avtalet gäller från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

Medieföretagen och Journalistförbundet har förhandlat fram nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor avseende redaktionspersonal verksamma inom dagspressföretag. Avtalen ska med vissa undantag (se nedan) tillämpas av medlemmar i KFO som har hängavtal på Dagspressavtalet. 

Lönemässigt innebär avtalet en nivåhöjning på 6,1 procent under en avtalsperiod på 36 månader, från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. 2,0 procent för 2017, 1,8 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. Lägstalönerna höjs för journalister med 6,1 procent under perioden.

Medieföretagen och Journalistförbundet har dessutom träffat överenskommelse om flexpension. Observera att denna överenskommelse inte ska tillämpas av KFOs medlemsföretag. Istället tillämpas överenskommelse mellan KFO och Journalistförbundet avseende deltidspension; förhandlingsprotokoll bifogas detta nyhetsbrev. Det innebär att 0,4 procent avsätts vid lönerevisionsdatum 1 april 2019.

Avseende allmänna anställningsvillkor

Avseende allmänna anställningsvillkor kan nämnas att en regel om avslutande av tidsbegränsade anställningar införts, samt förändrade uppsägningstider för anställningar som ingåtts från och med 1 juli 2017. I övrigt se bifogat förhandlingsprotokoll. 

Förhandlingsprotokoll och bilagor

Förhandlingsprotokollet mellan Medieföretagen och Journalistförbundet finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar (avtal 0610).  

Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. 

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se

Uppdaterad
den 20 september, 2017