Nytt hängavtal avseende biografavtalet

Avtalet gäller från och med 1 juni 2017 till och med 31 maj 2020.

Teaterförbundet och Medieföretagen har förhandlat fram ett nytt Biografavtal. Avtalet är treårigt och gäller mellan 1 juni 2017 och 31 maj 2020.

Avtalet i korthet

Löneökningarna följer det så kallade märket och blir 2,2 procent per 1 juni 2017, 2,0 procent per 1 juni 2018 och 2,3 procent per 1 juni 2019.

I avtalet har en ny modell för lönesättning förhandlats fram. Den nya modellen innebär att löneutrymmet beräknas i procent i stället för i krontal.

I det nya avtalet beräknas löneökningarna på de faktiska löner som Teaterförbundets medlemmar har den 31 maj respektive år.

Förhandlingsprotokollet finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar (avtal 630). Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. 

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se