Nytt avtal med Akademikerförbunden för Ideella organisationer

Avtalet omfattar Akademikerförbundens medlemmar och gäller för perioden 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO och Akademikerförbunden har träffat nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom avtalsområdet Ideella organisationer (avtal 0211).

Avtal med Unionen

Med den andra motparten, Unionen, har överenskommelse inte kunnat nås vad gäller löneavtalet. Inga lönerevisioner för Unionens medlemmar bör genomföras innan avtalet är klart (avtal 0210). För övriga anställda kan lönerevisionen genomföras, och för Akademikerförbundens medlemmar ska den genomföras.

Avtalet med Akademikerförbunden i korthet

Innehållet i avtalen med Akademikerförbunden:

Löneutrymmet följer det så kallade märket och innebär 6,0 procent fördelat på tre år:

  • 1 maj 2017: 2,4 procent,
  • 1 maj 2018: 2,0 procent,
  • 1 maj 2019: 1,6 procent.

Parterna har också träffat överenskommelse om en avsättning till deltidspension med 0,5 procent den 1 maj 2019.

Beräkning av löneutrymmet behöver endast ske på organisationer där minst fem medlemmar i Akademikerförbunden är anmälda.

Gällande allmänna villkor har parterna kommit överens om nya uppsägningstider för anställningar tillträdda 1 maj 2017 eller senare. Förändringen innebär att uppsägningstiden vid uppsägning från tjänstemannens sida ökar med längre anställningstid, samt att uppsägningstiden från arbetsgivarens sida förändras innebärande att arbetsgivarens respektive arbetstagarens uppsägningstid är ömsesidig under de sex första anställningsåren.  

Arbetstidsavtalet har förts in i allmänna villkorsavtalet, men detta innebär inga materiella förändringar, endast redaktionella följdändringar.

Parterna har också kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över avtalets semester- och arbetstidsbestämmelser i syfte att göra dem mer läsbara och lättolkade.

Förhandlingsprotokollet finns som försättsblad till det gamla avtalet under Relaterad information (avtal 0211). Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. Så snart ett nytt avtal är publicerat går vi ut med information.

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se