Nytt avtal gällande Hyresgästföreningen

KFO har tecknat med Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden samt Svenska Journalistförbundet gällande Hyresgästföreningen. Avtalet gäller mellan 1 oktober 2017 och 30 september 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden samt Svenska Journalistförbundet har tecknat nytt avtal gällande Hyresgästföreningen. Avtalet gäller för perioden 1 oktober 2017 till 30 september 2020. 

Avtalet i korthet

Avtalet innehåller löneökningar på 2,0 procent den 1 oktober 2017, 2,0 procent den 1 oktober 2018 och 2,0 procent den 1 oktober 2019 samt extra avsättning till tjänstepension med 0,5 procent från den 1 oktober 2019.

Handelsanställdas förbund

För medlemmar i Handelsanställdas förbund garanteras en löneökning om 230 kronor per den 1 oktober 2017, 200 kronor per den 1 oktober 2018 och 200 kronor per den 1 oktober 2019.

Parterna har genomfört vissa ändringar avseende allmänna anställningsvillkor.

Förhandlingsprotokoll och bilagor

Förhandlingsprotokollet finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar (Svenska Journalistförbundet 0349, Handels 0350, Akademikerförbundet 0354).  

Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. 

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se

Uppdaterad
den 2 oktober, 2017