Nytt avtal för Turism och fritidsanläggningar

Avtalet gäller mellan 1 augusti 2017 och 31 juli 2020.

KFO och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Turism- och fritidsanläggningar m.m. Avtalet gäller från 1 augusti 2017 till och med 31 juli 2020. 

För er som omfattas av avtalet

Överenskommelsen finns som försättsblad till kollektivavtalet (nr 185) på KFOs webbplats. Tänk på att du måste logga in för att kunna ta del av dokumentet.

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på KFOs webbplats.

Frågor

För frågor kontakta Hans-Erik Stierna på 08-702 54 28 eller hans-erik.stierna@kfo.se.