Nytt avtal för Tjänsteföretag

Avtalet omfattar Unionens och Akademikerförbundens medlemmar och gäller för perioden 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO och Unionen respektive Akademikerförbunden har träffat nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom avtalsområdet Tjänsteföretag.

Detta innebär bland annat att lönerevisionen nu kan genomföras.

Avtalet i korthet:

Löneutrymmet följer det så kallade märket och innebär 6,0 procent fördelat på tre år:

  • 1 april 2017: 2,4 procent,
  • 1 april 2018: 2,0 procent,
  • 1 april 2019: 1,6 procent.

Parterna har också träffat överenskommelse om en avsättning till deltidspension med 0,5 procent den 1 april 2019.

Gällande allmänna villkor har parterna kommit överens om nya uppsägningstider för anställningar tillträdda 1 april 2017 eller senare. Förändringen innebär att uppsägningstiden vid uppsägning från tjänstemannens sida ökar med längre anställningstid, samt att uppsägningstiden från arbetsgivarens sida förändras innebärande att arbetsgivarens respektive arbetstagarens uppsägningstid är ömsesidig under de sex första anställningsåren. 

Arbetstidsavtalet har förts in i allmänna villkorsavtalet, men detta innebär inga materiella förändringar, endast redaktionella följdändringar. 

Parterna har också kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över avtalets semester- och arbetstidsbestämmelser i syfte att göra dem mer läsbara och lättolkade.

Förhandlingsprotokollet finns som försättsblad till det gamla avtalet under Relaterad information. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. Så snart ett nytt avtal är publicerat går vi ut med information.

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se.

Uppdaterad
den 14 juli, 2017