Nytt avtal med Kommunal för personlig assistans

Avtalet gäller mellan 1 september 2017 och 31 augusti 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal rörande personlig assistans. Avtalet löper under perioden 1 september 2017 till 31 augusti 2020. Efter två år är avtalet uppsägningsbart.

Avtalet i korthet

Lönerna höjs med:

  • 535 kronor per månad (3,11 kronor per timme), från 1 september 2017, 
  • 548 kronor per månad (3,18 kronor per timme) från 1 september 2018) och
  • 559 kronor per månad (3,25 kronor per timme) från 1 september 2019.

Arbetsgivaren ska i lönesamtal senast den 15 november 2017 lämna förslag på nya löner till de anställda. För 2018 och 2019 gäller som senaste datum för lönesamtal den 30 juni.

Vad gäller ändringarna i allmänna anställningsvillkoren så hänvisas till förhandlingsprotokollet.

Under avtalsperioden finns det tre partsgemensamma arbetsgrupper:

  1. Månadslöner, semesterersättning samt översyn av jourbestämmelserna,
  2. översyn av systemet med avtalsnämnd samt
  3. en arbetsgrupp för att söka påverka de externa förutsättningarna för en assistans med hög kvalitet (ersättningsfrågan).

Förhandlingsprotokoll och bilagor

Förhandlingsprotokollet finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar (avtal 2710). Så snart ett nytt avtal finns publicerat går vi ut med information till alla medlemmar inom personlig assistans. 

Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. 

Frågor

För frågor om avtalet är ni välkomna att kontakta Arbetsgivarjouren, telefon 0771 – 19 19 00, eller e-post arbetsgivarjour@kfo.se

Uppdaterad
den 29 september, 2017