Nytt avtal för Handels Tjänstemän

Avtalet mellan KFO och Handels är treårigt och gäller från 1 april 2017 - 31 mars 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund har tecknat ett treårigt avtal Handels Tjänstemän. 

Avtalet i korthet

  • Gäller från 1 april 2017 - 31 mars 2020.
  • Löneökningar om 2,0 procent per år.
  • Extra avsättning till tjänstepension med 0,5 procent från den 1 april 2019. 
  • Intjänandet av föräldralön är ändrat till två månader för den som varit anställd sammanhängande i upp till två år, därefter sex månader. 
  • Avtalet tillförs regler om dygns- natt och veckovila. 

Förhandlingsprotokoll och bilagor finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar (0330). Tänk på att du måste logga in för att kunna ta del av dokumentet.

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på KFOs webb.

Frågor

Vid frågor, kontakta Tobias Nilsson, telefon 08-702 54 21, e-post tobias.nilsson@kfo.se.