Nytt avtal för Hälsa, Vård och övrig Omsorg

Avtalet mellan KFO och Kommunal gäller från 1 augusti 2017 till och med 31 augusti 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal har träffat överenskommelse om att förlänga avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor inom avtalsområdet Hälsa, Vård och övrig Omsorg (HVO). Det förlängda avtalet gäller från och med 1 augusti 2017 till och med 31 augusti 2020.

Observera att nedanstående enbart är överenskommet med Kommunal. Med övriga förbund pågår förhandlingar och så snart vi har ytterligare information om eventuella förändringar skickar vi ut de.

Avtalet i korthet:

Avtalet följer det så kallade märket på arbetsmarknaden som innebär att avtalsvärdet är 6,5 procent fördelat under avtalsperioden.

Löneökningar

2017: Lönerevision per 1 augusti om lägst 540 kronor att fördela individuellt per arbetstagare. För undersköterskor tillförs ett utrymme per 1 augusti om 300 kronor att fördela individuellt. Inga individgarantier.

2018: Lönerevision per 1 augusti om lägst 555 kronor att fördela individuellt per arbetstagare. För undersköterskor tillförs ett utrymme per 1 augusti om 300 kronor att fördela individuellt. Inga individgarantier.

2019: Lönerevision per 1 augusti om lägst 565 kronor att fördela individuellt per arbetstagare. Inget särskilt utrymme tillförs till undersköterskor. Inga individgarantier.

Vid årets lönerevision ska lönesamtal ska genomföras senast 31 oktober 2017 där arbetsgivaren ska lämna förslag på ny lön till arbetstagaren. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Utgångspunkten är verksamhetens krav på arbetsuppgifter och uppnådda resultat där arbetstagarens utveckling, kompetens, ansvar m.m. är betydelsefulla vid bedömningen. Inför lönerevisionen läs gärna igenom löneavtalet och på Kfo.se för ytterligare information om lönerevisionen, lönestatistik med mera. Om lönerevisionen är avslutat före 31 oktober i år behöver ingen retroaktiv omräkning göras på redan utbetalda ersättningar eller avdrag.

I övrigt har parterna kommit överens om följande förändringar i  de allmänna anställningsvillkoren.

  • Ob-ersättning höjs per 1/1 2018 med 2,0 procent och per 1/1 2019 med 2,2 procent. Ingen höjning under återstoden av avtalsperioden.
  • Lägstlöneökningar följer märket med 2,2 procent för 2017, 2,0 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019 från och med 1 november respektive år.
  • Provanställning: Arbetsgivare behöver framöver inte varsla Kommunal när en provanställning ska upphöra.
  • Arbetstid: Det införs en möjlighet att teckna lokalt kollektivavtal om annat arbetstidsmått än 40 timmar/vecka i genomsnitt när verksamheten så kräver.
  • Tidsbegränsade anställningar: Det införs möjlighet att teckna överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om att tidsbegränsade anställningar har uppsägningstid.
  • Föräldralön: Ny bestämmelse om föräldralön för barn födda efter 1 augusti 2017.  Föräldralön utges månatligen till arbetstagare under en föräldraledighet och utbetalas längst fram till att barnet är 24 månader  eller efter mottagandet av barn vid adoption. Föräldralön utges under 150 dagar om anställning varat i över 2 år. För barn födda före 1 augusti 2017 gäller tidigare bestämmelsen.

Avtalet är uppsägningsbart sista året men förutsättningen är att andra parter på arbetsmarknaden säger upp sina kollektivavtal. Det är också i linje med det Huvudavtal som KFO har.

Förhandlingsprotokoll och bilagor för både 2016 och 2017 finns som försättsblad till det gamla avtalet under Avtal & mallar (avtal 2310), se länk under Relaterad information. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. 

Vid frågor

Om det är några frågor kontakta gärna Susanne Lavemark på susanne.lavemark@kfo.se, Johan Rydstedt på johan.rydstedt@kfo.se eller Hans-Erik Stierna på hans-erik.stierna@kfo.se