Nytt avtal för bilvårdsanläggningar

Avtalet gäller mellan den 1 maj 2017 och den 30 april 2020.

Arbetsgivarföreningen KFO har den 28 juni 2017 träffat ett nytt kollektivavtal för bilvårdsanläggningar (OKQ8 m fl) med  Transportarbetareförbundet. Avtalet gäller för perioden 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Avtalet i korthet

Avtalet innehåller löneökningar om sammanlagt 6,5 procent fördelat med 2,2 procent den 1 maj 2017, 2,0 procent den 1 maj 2018 samt 2,3 procent den 1 maj 2019.

Parterna har enats om införa en omställningstid vid minskad sysselsättningsgrad motsvarande den uppsägningstid som gäller enligt LAS.

Under Relaterad information finns protokollet som försättsblad till det gamla avtalet. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. Så snart ett nytt avtal är publicerat går vi ut med information. 

Frågor

För frågor om avtalet och förhandlingarna är ni välkomna att kontakta Magnus Lindström på telefon 08-702 54 35, e-post magnus.lindstrom@kfo.se.