Nya avtal för den kooperativa handeln

KFO och Handelsanställdas förbund har den 12 april enats om nya kollektivavtal för butiks-, stormarknads- och lageranställda.

- Efter intensiva förhandlingar är vi i mål med förhandlingarna. Vi är nöjda med avtalet som ligger i nivå med det så kallade märket. Lokalt lönearbete har länge varit en viktig fråga för den kooperativa handeln och historiskt har vi haft ett gott samarbete med Handels vad gäller formerna för arbetet. Därför är vi glada att våra arbetsgivare har fått bättre förutsättningar att göra lokala fördelningar av det totala löneutrymmet, säger förhandlingschef Magnus Lindström.

Avtalen i korthet:

Lokal lönesättning

Parterna har i avtalen satsat på förbättrade möjligheter till lokal lönesättning. Dels har det lokala löneutrymmet utökats i förhållande till den totala löneökningen, dels har ett större ansvar lagts på de lokala parterna att hitta överenskommelser i löneförhandlingarna.

Lönehöjningar

Lönehöjningarnas storlek är de samma man kommit överens om inom den privata handeln – 1 575 kr sammanlagt under tre år samt ökade avsättningar till avtalspensionen, KAP, med ytterligare 0,6 procent under avtalsperioden.

Den totala kostnaden för avtalet beräknas ligga i nivå med Industrins så kallade märke om 6,5 procent.

Omställningstid och trygghet

De nya avtalen innehåller också bestämmelser om omställningstid vid omreglering av sysselsättningsrad och en överenskommelse om ett utökat samarbete kring säkerhetsfrågorna för att öka tryggheten för de anställda.

Frågor kring avtalen

Magnus Lindström, telefon 08-702 54 35 eller e-post magnus.lindstrom@kfo.se, chefsförhandlare.