Ny part på HVO-avtalet

KFO har kommit överens med Akademikerförbunden inom KFO om att de är ny part på kollektivavtalet för Hälsa, vård och övrig omsorg.

Akademikerförbunden inom KFO ersätter partställningen som Sveriges Arbetsterapeuter (tidigare FSA) och Fysioterapeuterna (tidigare LSR) med flera haft.

Akademikerförbundet SSR är utsett som kontaktförbund för samtliga 13 fackförbund som utgör Akademikerförbunden inom KFO. Det innebär att Akademikerförbundet SSR företräder de övriga förbunden vid till exempel MBL-förhandlingar. Framöver ska ni vända er till Akademikerförbundet SSR för att påkalla förhandling med mera. Om det gäller ett enskilt ärende ska ni vända er till den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör.

Akademikerförbunden inom KFO består av följande förbund:

 • Akademikerförbundet SSR,
 • Civilekonomerna,
 • DIK,
 • Fysioterapeuterna,
 • Sveriges Arbetsterapeuter,
 • Jusek,
 • Kyrkans Akademikerförbund,
 • Naturvetarna,
 • Sveriges Farmaceuter,
 • Sveriges Ingenjörer,
 • Sveriges Psykologförbund,
 • Sveriges Skolledarförbund,
 • Sveriges Veterinärförbund KFO-A

Övriga parter på HVO-avtalet är Kommunal, Vision och Vårdförbundet.