Avtalsrörelsen 2017 har startat

Under 2017 kommer en stor del av Sveriges kollektivavtal, bland annat ett 30-tal av KFOs avtal, att förhandlas om.

Flera parter inom det privata näringslivet har redan växlat sina avtalsyrkanden. Bland annat så träffades Svensk Handel och Handelsanställdas förbund den 26 januari och utbytte sina avtalskrav. Handels kräver löneökningar med 750 kronor beräknat utifrån det samordnade LO-kravet. Svensk Handel har svarat med frysta ingångslöner och löneökningar i nivå med det så kallade märket inom industrin. Andra frågor som kommer att lyftas fram i årets avtalsrörelse är frågan om rätt till heltid samt arbetsgivarens möjligheter att inom ramen för omplaceringsreglerna erbjuda nya anställningskontrakt med lägre sysselsättningsgrader.    

Den 14 mars kommer KFO att växla sina avtalskrav med Handelsanställdas förbund avseende anställda inom butik, stormarknader och lager. Förhandlingarna kommer äga rum i början av april.

Under rubriken ”Följ avtalsrörelsen” kommer vi att fortlöpnade lägga ut information om vad som händer i avtalsrörelsen.

Gå till avtalsrörelsen 2017.