Regeringens förslag om 1,5 procent – en bit på väg

Regeringen och vänsterpartiet är överens om att räkna upp schablonersättningen för personlig assistans med 1,5 procent.

Förslaget om att räkna upp schablonersättningen med 1,5 procent läggs i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen 20 september.

– Många av KFO:s medlemsverksamheter inom personlig assistans har inte längre marginal för årliga kostnadsökningar som exempelvis löner och det är verkligen hög tid att bryta trenden med en återhållsam ersättningsjustering. Förslaget om 1,5 procent är en bit på väg och visar att regeringen hörsammat att situationen inte längre är hållbar, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig för personlig assistans hos KFO.  

– Men det är oerhört viktigt att regeringen nu också säkerställer beräkningen av assistansersättningen, så att den inkluderar alla de kostnader som finns inom ramen för vad asssistansersättningen är tänkt att användas till och att modellen anpassas bättre, framförallt i förhållande till assistans på obekväm arbetstid. Därefter borde det vara möjligt att fastställa en mer korrekt årlig justering av ersättningen utifrån lön- och annan kostnadsutveckling.