Otillräckligt förslag om andning och sondmatning

Arbetsgivarföreningen KFO har lämnat remissyttrande över regeringens promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning.

Enligt vår uppfattning är förslagen i regeringens promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning (S2019/00767/FST) inte tillräckliga för att säkerställa att behov av hjälp med andning och sondmatning kommer att ge rätt till personlig assistans i den praktiska tillämpningen av lagen.

Slag i luften

Promemorians förslag om att införa andning som ett grundläggande behov bedöms innebära att omkring 50 personer fler än idag kommer att beviljas assistansersättning. När det gäller lagändringen om att införa sondmatning som ett grundläggande behov bedöms detta inte innebära att några fler personer än idag beviljas assistansersättning.

Försäkringskassans praxis problemet

Arbetsgivarföreningen KFO skriver i yttrandet att det fundamentala problem som lagstiftaren behöver lösa är synen hos Försäkringskassan och domstolar att de grundläggande behoven kan delas upp i vad som är av tillräckligt privat karaktär och vad som inte är det.