Utredning om assistansmarknaden och brottslighet

Den 18 januari presenterade utredaren Stig Svensson sin rapport Personlig Assistans – analys av en kvasimarknad och dess brottslighet.

I utredningen konstateras bland annat att vinstmarginalerna har krympt avsevärt och att lönekostnaderna motsvarar ca 90 procent av ersättningen. 

- Att marginalerna sjunkit kraftigt har KFOs medlemmar vittnat om under längre tid. Nu är vi framme vid den situation där den ekonomiska osäkerheten är påtaglig för många. Det är bra att utredaren är enig med oss både om att så är fallet och att det här också kan komma att leda till minskad valfrihet, säger Hanna Kauppi, ansvarig för KFO Personlig Assistans.

I utredningen konstateras även att brottsligheten på området kvarstår. 

- Brottsligheten måste bekämpas med alla medel och det är viktigt att polis och myndigheter har de redskap som behövs. Sedan är det olyckligt dels att rena skattningar av omfattningen på fusket åter lyfts fram och också att det på nytt blir ett pådrag i media eftersom det riskerar att leda till att assistansen som sådan blir ifrågasatt.

Bristande tydlighet i lagen lyfts fram som en förklaring till timutvecklingen.

- Tillsammans med besparingskravet inom assistansen kan en sådan slutsats leda till ytterligare begränsningar av rätten till assistans, säger Hanna Kauppi.

Uppdaterad
den 23 januari, 2018