Utkast från LSS-utredningen

Nu avvisar Stefan Löfven de hårt kritiserade förslagen i utkastet från LSS-utredningen.

Förslagen i det första utkastet från LSS-utredningen finns publicerade på bland annat Assistanskolls webbplats och har mötts av hård kritik. Förslagen innebär i korthet:

  • Personlig assistans ska inte beviljas under 12 års ålder. Barn upp till 12 år ska istället kunna få en ny LSS-insats: ”omvårdnad och stöd för barn”.
  • Vid 80 års ålder ska all assistans upphöra, äldreomsorgen tar över.
  • Assistans bör inte beviljas om grundläggande behov understiger 20 tim/vecka. (innebär att kommunalt beviljad assistans försvinner)
  • Inför en schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.
  • Assistans ska inte ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet).
  • Aktiv tillsyn av övervakande karaktär ska inte ingå i personlig assistans. Istället ska detta ges i en helt ny LSS-insats: ”aktiv tillsyn av övervakande karaktär”
  • Dubbelassistans ska beviljas endast om anpassning och hjälpmedel inte täcker behovet.
  • Kommunerna bör ha huvudmannaskapet för LSS-insatsen personlig assistans (även om utredningen diskuterar nackdelar med att kommunerna tar ansvaret).

Läs artikeln i Assistanskoll.

Löfven kommenterar förslagen

Nu har statsminister Stefan Löfven svarat på förslagen i utkastet under ett tal i Centrumhuset i Robertsfors under tisdagen. I DN kan man läsa att det inte finns några planer på att ta bort rättigheten för barn under 12 eller äldre över 80. Löfven betonar dock att en utredare är fri att ge förslag men att det i slutändan är regeringen som lägger förslagen.

Läs artikeln i Dagens Nyheter.