Utbetalning av assistansersättning i efterskott

Regeringen har beslutat att införa en ändring i förordningen om assistansersättningen som innebär utbetalning i efterskott även till assistansberättigade med förhöjt timbelopp.

Beslutet kan medföra att Försäkringskassan kommer att tillämpa månadsvis avräkning för dem med förhöjt belopp, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att få ekonomisk täckning för enskild månad.