Fortsatta problem med efterskottsbetalning

KFO och Vårdföretagarna har gjort en medlemsundersökning om efterskottsbetalningen i november 2017. Resultatet, som nu presenteras i en rapport, visar att problemen till stor del kvarstår.

Den nya undersökningen visar bestående problem med sena utbetalningar och bristande kommunikation. Inom 20 dagar från månadsskiftet har nära 98 procent skickat in underlag till Försäkringskassan. Trots det får drygt 37 procent vänta mer än 31 dagar på utbetalning av assistansersättningen från det att underlagen blivit godkända av Försäkringskassan.

Uppgifterna i undersökningen som utfördes i november 2017 baserar sig på arbetad tid i augusti som tidigast redovisas till Försäkringskassan i september.

Läs rapporten, se länk under Relaterad information. 

Förbättringsåtgärder

Både den nya undersökningen och den som gjordes i juni 2017 har presenterats för Försäkringskassan, som nu arbetar med olika förbättringsåtgärder. Bland annat har de:

  • förstärkt handläggningen av assistansersättningen med ytterligare resurser och därmed, i december, ökat utbetalningsfrekvensen,
  • tidigare informerat om att assistansersättning inte utbetalas om FK3066 inte finns registrerad hos Försäkringskassan när den personliga assistenten påbörjar sitt arbete. Försäkringskassan utbetalar nu tillsvidare assistansersättning för redan utförd assistans så snart FK3066 är inskickad,
  • tagit fram fler ord som kan användas för att nå fram i kundtjänst: assistansanordnare, assistanssamordnare, assistansbolag, assistansföretag, assistansersättning, assistans och
  • ändrat rutinerna så att handläggare kan göra återkoppling över telefon vid enklare kompletteringar.
Uppdaterad
den 10 januari, 2018