Striktare kontroller och snabbare handläggningstid

Den 29 maj kom nya funktioner i Försäkringskassans IT-system som bland annat innebär snabbare handläggningstid och striktare kontroller.

Försäkringskassan har sedan hösten 2016 infört ett nytt IT-system för att effektivisera handläggningen av assistansersättningen. En stor fördel för många har varit möjligheten att kunna signera assistenternas tidrapporter med BankID och digitalt föra över uppgifterna direkt till Försäkringskassan.

Den 29 maj driftssattes ytterligare funktioner i Försäkringskassans IT-stöd som bland annat kommer att innebära både snabbare handläggningstid av tidsredovisningen samt striktare kontroller av att underlagen är kompletta.

Ingen assistansersättning när uppgifter om personliga assistenter saknas

Ett av de underlag som Försäkringskassan kommer att kontrollera mer strikt är uppgifterna som framgår på blankett FK3066. Uppgifterna som berör de personliga assistenterna måste ha inkommit till Försäkringskassan innan assistenten påbörjar sitt arbete.

I september 2017 kommer assistansersättning inte att utbetalas om dessa uppgifter saknas. Utbetalning sker först när uppgifterna inkommit till Försäkringskassan och då endast för utförd assistans från och med när uppgifterna var Försäkringskassan till handa. Försäkringskassan signalerar även att flertalet av dessa uppgifter saknas idag och uppmanar anordnare att skicka in uppgifterna på nytt även om de skickats in kontinuerligt sedan juli 2013.

Viktigt att känna till om uppgifterna som redovisas på FK3066

  • Uppgifterna ska lämnas för alla personliga assistenter som är i tjänst, även för de som påbörjat sitt arbete före den 1 juli 2013.
  • Uppgifterna måste inte lämnas på blankett FK3066. Dock informerar Försäkringskassan om att handläggningstiden av tidsredovisningen kan försenas om uppgifterna lämnas på annat sätt.
  • Dessa uppgifter måste skickas in för varje assistansberättigad som en assistent arbetar för hos en och samma anordnare.
  • Om en assistent, som inte tidigare arbetat för den assistansberättigade, måste börja arbeta med kort varsel ska anordnaren kontakta Försäkringskassans kundcenter för partners och då via telefon uppge efterfrågade uppgifter.

Kontroll av arbetad tid

KFO har fått kännedom om att Försäkringskassan på nytt genomför striktare kontroll av arbetstidsregler. Detta utöver kontrollen att följa EU-direktivets krav på maximal arbetstid om 48 timmar i genomsnitt per vecka under en begränsningsperiod.

Utbetalning av assistansersättning

I och med införandet av efterskottsbetalning utbetalas assistansersättningen i kronologisk ordning. Detta innebär att ersättningen utbetalas först när samtliga underlag för en månad är komplett, kontrollerad och godkänd. Drar detta ut på tiden kommer inte ersättning utbetalas för efterföljande månader.

Försäkringskassan har även informerat om att deras målsättning nu är att assistansersättningen utbetalas inom 30 dagar efter det att tidsredovisningen godkänts.

System- och organisationsförändringar

De personliga handläggarna har ersatts av arbetsgrupper som delats in utefter geografisk spridning och särskilda kompetensområden. Fördelen är bland annat ett minskat personberoende när tidsredovisningen ska kontrolleras. En nackdel kan vara att kunskapen om det enskilda ärendet upphör och att samma information kan behöva uppges vid varje kontakt med Försäkringskassan.

I och med omorganisationen uppmanar Försäkringskassan till att all kontakt ska inledas via Försäkringskassans kundcenter för partners när det gäller assistansanordning och kundcenter för privatpersoner för frågor som berör den assistansberättigade.

KFO har en pågående dialog med Försäkringskassan om frågor och problem som medlemmarna stöter på. Vi har tidigare deklarerat att Försäkringskassan har informationsansvaret för ändringar som berör assistansanordnare. Syftet här är framförallt att konkretisera konsekvenser och driva på förbättringsområden. Vi uppskattar därför att medlemmar hör av sig till oss så vi ständigt är uppdaterade på vad som pågår inom personlig assistans.