Se seminariet om Bengt Westerbergs rapport

Tisdagen den 13 juni presenterade Bengt Westerberg sin rapport Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen.

Bengt Westerberg

I maj 2016 tillsatte regeringen en LSS-utredning med uppdrag att göra en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

Bengt Westerberg har gjort en kritisk granskning av direktiven och redovisar sina analyser och slutsatser i en ny rapport. Bland annat besvarar han frågor som om kostnadsutvecklingen för assistansen är ohållbar, om andra insatser skulle bli billigare, om det finns skäl att i lagen precisera målen och vad assistans får användas till, och om de privata assistansanordnarnas tillväxt kan hota assistansreformen.

Se seminariet i efterhand

Läs rapporten

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet, se länk under Relaterad information.

Uppdaterad
den 21 juni, 2017