Schablonjustering på 1,5 procent - en bit på väg

Regeringen föreslår att schablonersättningen för personlig assistans höjs med 1,5 procent till 295,4 kronor per timme från 2018 (budgetproposition 2017/18:1).

Idag presenterade regeringen budgetproposition 2018. Regeringen föreslår att schablonersättningen för 2018 höjs med 1,5 procent eller 4,4 kronor, från 291 till 295,4 kronor per timme.

- Många av KFO:s medlemsverksamheter inom personlig assistans har inte längre marginal för årliga kostnadsökningar som exempelvis löner, så det är verkligen hög tid att bryta trenden med en återhållsam ersättningsjustering. Förslaget om 1,5 procent är en bit på väg och visar att regeringen hörsammat att situationen inte längre är hållbar. Men i praktiken täcker det inte kommande kollektivavtalade lönejusteringar, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig för personlig assistans hos KFO.  

– Det är oerhört viktigt att regeringen nu säkerställer beräkningen av assistansersättningen, framförallt med avseende på lönekostnader som är kopplade till de personliga assistenterna. Därefter borde det vara möjligt att fastställa en mer korrekt årlig justering av ersättningen som bättre motsvarar lön- och annan kostnadsutveckling, säger Hanna Kauppi.

Läs mer om regeringens förslag i budgtetproposition 2018, se länk under Relaterad information. 

Relaterad information

Uppdaterad
den 22 september, 2017