Riksdagen godkänner nya assistansregler

Den 28 februari beslutade riksdagen om att stoppa tvåårsomprövningarna tillfälligt och att den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap åter ska gälla.

Lagändringen träder i kraft 1 april 2018.

Det är bra att omprövningsstoppet nu börjar gälla. Samtidigt förfördelas de som i omprövningar redan drabbats av de senaste årens ändrade rättspraxis. Att den tidigare tillämpning av väntetid och beredskap gäller är bra också ur arbetsgivarperspektiv då det är praktiskt taget omöjligt att bryta ett arbetspass under exempelvis den assistansberättigades resa till en aktivitet, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig för personlig assistans.