Resultat från undersökning inom personlig assistans

KFO har gjort en medlemsundersökning bland arbetsgivare inom personlig assistans om kostnader för jurister och reklam. Nu finns rapporten tillgänglig att ta del av.

Av de svarande uppgav 95 procent att de inte har några jurister anställda i verksamheten och 79 procent att de inte lägger pengar på reklam.

Läs hela rapporten under Relaterad information.

Uppdaterad
den 12 januari, 2017