Regeringens åtgärdspaket

Regeringen och Åsa Regnér presenterade idag ett åtgärdspaket för att värna den personliga assistansen.


Åsa Regnér under presskonferensen.

- Åtgärdspaketet är både välkommet och nödvändigt, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig för personlig assistans hos KFO.

Förslaget innehåller i korthet följande:

  • Lagändring om väntetid och beredskap för återställande av den tidigare ordningen.
  • Temporär frysning av tvåårsomprövningar i väntan på LSS-utredningens resultat.
  • Förtydligad informationsskyldighet för kommunerna för att ingen ska falla mellan stolarna.
  • Lagändring om högre timbelopp med slutlig avstämning efter utgången av den tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats.

- Omprövningsstoppet väntas inte börja gälla förrän någon gång i vår. Samtidigt har Försäkringskassan nu alldeles nyligen deklarerat att de med anledning av det väntade omprövningsstoppet endast kommer att fokusera de omprövningar som inte påverkas av de senaste årens HFD-domar, säger Hanna Kauppi.

Läs mer om åtgärdspaketet och se pressträffen i efterhand, se länkar under Relaterad information. 

Uppdaterad
den 23 november, 2017