Rapport från seminarium Forskning om personlig assistans den 5 juni

Den 5:e juni ordnade KFO Personlig Assistans ett seminarium på temat forskning om personlig assistans. Vid seminariet lanserades broschyren Forskning om personlig assistans som ger en kort inblick i befintlig forskning och som till hösten kommer att presenteras i form av en antologi.

Frågor som diskuterades var bland annat: Vad finns det för forskning på området personlig assistans? Är den känd? Och vilken betydelse har forskningen i utredningsarbete och debatten kring personlig assistans?

Seminariet inleddes med ett samtal med redaktionen för antologin, Matilda Svensson Chowdhury, Fil dr, och Hans Knutsson, docent. I antologin som kommer till hösten medverkar 21 forskare med utvalda delar av sin forskning.

Redaktionen ser framförallt fyra teman av forskningsområden: politik och ekonomi, vad personlig assistans betyder för människor och hur den används, juridiken och myndighetsutövningen och problem och frågor som sällan lyfts i debatten som jämställdhet och sexualitet.

Moderator Hanna Kauppi, Matilda Svensson Chowdhury och Hans Knutsson.

Hanna Egard, lektor i socialt arbete, gav ett smakprov på vad som ska komma i antologin och berättade om sin forskning om tid mellan aktiva hjälpinsatser, där hon visar att personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd.

Hanna Egard.

En panel bestående av Bengt Westerberg, Susanne Berg, Hans Knutsson och Matilda Svensson diskuterade forskningens betydelse, för debatt, utredningar och politiska beslut och inte minst för assistansreformens bevarande och utveckling. Även förutsättningar att bedriva forskning på området diskuterades.

Moderator för seminariet var Hanna Kauppi, ansvarig för KFO Personlig Assistans.

Ladda ned broschyren Forskning om personlig assistans (pdf)

Seminariet filmades och kan ses i sin helhet här.

Matilda Svensson Chowdhury - Vad menar du när du säger att anhöriga inom personlig assistans kan ses som aktivister?

- I min forskning har jag intervjuat anhöriga för att förstå deras roll och många anhöriga upplever att de nästan är tvungna att ha en aktivistisk hållning. Jag menar att oavsett hur de anhöriga själva ser på det så går det att se anhöriga som människorättsförsvarare enligt FN:s definition.

Hans Knutsson - Du har sagt att personlig assistans inte är dyrt, förklara?

- När man pratar om dyrt eller billigt så är det i förhållande till vad man får för pengarna. Om någonting är billigt så får man mycket för lite pengar och om nånting är dyrt så får man lite för mycket pengar. Och på det viset är personlig assistans en billig lösning för stöd och service till de som behöver det.

Bengt Westerberg - Varför är det viktigt att lyfta forskningen om personlig assistans?

- Forskningen bidrar med kunskap på området där vi inte riktigt vet hur det förhåller sig, t ex så finns det i antologin flera delar som handlar om vad personlig assistans betyder för familjen. Det här är frågor som diskuteras, t ex vad som är normalt föräldraansvar och där kan forskningen bidra med fördjupade studier på området. Det är ett bra exempel.

Susanne Berg - Varför är det viktigt att lyfta forskningen om personlig assistans?

- Jag tycker det är viktigt att också diskutera vilken typ av forskning det är som lyfts. Det är inte bara forskning om personlig assistans som behövs utan även forskning i ett bredare perspektiv om funktionshinder. Det finns förbättringspotential när det gäller forskningen.

Uppdaterad
den 22 augusti, 2018