Rädda assistansen!

KFO gör tillsammans med andra aktörer inom personlig assistansområdet ett upprop för att stoppa nedskärningarna inom assistansen.

Hjälp oss att ställning för assistansen och mot nedskärningarna genom att skriva på uppropet nedan.

1. Upphäv den till 1,4% låsta ersättningsjusteringen för en bättre anpassning till lönekostnadsökningarna från 2018:

  • Justeringen täcker inte kollektivavtalade lönejusteringar!
  • Yrkesstatusen för personliga assistenter sjunker och det blir svårt att rekrytera!

2. Ändra nuvarande utredningsdirektiv:

  • Ta bort sparbetinget, assistansen ska inte bekosta utveckling av andra insatser!
  • Gör ekonomisk samhälls- och alternativkostnadsanalys
  • Gör en analys av personlig assistans och alternativa insatser utifrån rättighetsperspektiv och intentioner för befintlig lagstiftning!

3. Stoppa det lagändringsförslag som ger regeringen rätt att ändra ersättningsnivån utan tidsbestämning närhelst den bedömer att så nödvändigt: 

  • Det var en enig riksdag som röstade igenom reformen en gång i tiden!
  • Rättigheten ”är” ersättningen, beslut om ändringar måste vara väl grundade och tas i demokratisk ordning!

Initiativtagare: Arbetsgivarföreningen KFO, Vårdföretagarna, KFS, Assistansanordnarna och PARO