Personlig assistans 30 år

För trettio år sedan startades det första pilotprojektet med personlig assistans i Sverige.

Den 1 januari 1987 startade Stockholmskooperativet för Independent Living (STIL) ett pilotprojekt med ett kooperativ bestående av ett tjugotal medlemmar. Målet var bättre kvalité till samma pris och projektet kom att bli modell för assistansersättningen som infördes i början av 90-talet. 

Assistanskoll har intervjuat Adolf Ratzka som ledde pilotprojektet och som idag ser en återgång till det gamla systemet.

Läs hela intervjun i Assistanskoll, se länk under Relaterad information.

Uppdaterad
den 15 mars, 2017