Påpekanden hörsammas i lagrådsremiss

I regeringens nya lagrådsremiss hörsammas bland annat KFOs påpekanden om resan till och från en aktivitet.

Lagrådsremissen innehåller några ändringar i förhållande till promemorian, där regeringen hörsammat remissinstansernas påpekanden.

- Regeringen har ändrat uppfattning och delar bland annat KFOs mening om att resa bör betraktas som en del av den sammanhängande hjälpinsatsen som en aktivitet utgör. Resan kan vara en förutsättning för möjligheten att alls utföra aktiviteten. Det är också frågan om trygghet, bibehållen säkerhet och kvalitet i den personliga assistansen, säger Hanna Kauppi, KFO Personlig Assistans.

I lagrådsremissen har också den plats där den enskilde vistas regelbundet förtydligats med ”hemmet”.

- Det är bra då det förhindrar ett uttryck som kan få en vidare betydelse i praktik än vad som var tänkt och omfatta, exempelvis arbetsplatsen, säger Hanna. 

Lagändringsförslaget innebär att de obligatoriska tvåårsomprövningarna tillfälligt skulle stoppas. 

- För dem som redan har ett beslut och riskerar att omprövas är det här givetvis bra. Men de senaste årens rättspraxis kommer fortsättningsvis att tillämpas på allt som utgör en utökning, en nyansökan eller där man anser att det är frågan om väsentligt ändrade förhållanden som rör den försäkrade och som innebär att hela beslutet omprövas, säger Hanna.